Szczepienie ochronne pracowników

Szczepienie ochronne pracowników

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania czynności, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne.

 

Pracodawca lub zlecający wykonanie prac informuje pracownika lub osobę mającą wykonywać pracę, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przed podjęciem czynności zawodowych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu czynności zawodowych.

 

Koszty przeprowadzania szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.