Badania lekarskie na stanowiska sędziego, prokuratora, komornika, syndyków, ławników i asesorów sądowych

Badania lekarskie na stanowiska sędziego, prokuratora, komornika, syndyków, ławników i asesorów sądowych

 

 

 

 

W przygotowaniu